Pilotní fáze projektu Příležitostná registrovaná práce (PRP), realizovaná na třech jihomoravských úřadech práce, byla úspěšně zakončena.

Téměř všichni z 560 oslovených nezaměstnaných se rozhodli projektu zúčastnit, 118 z nich se podařilo zaměstnat. Přestože PRP nebyla koncipována jako nástroj na získání práce na trvalý pracovní poměr, 8 nezaměstnaných na jejím základě našlo trvalou práci. Během pilotní fáze projektu bylo také osloveno 350 zaměstnavatelů, z nichž 47 nabídlo adekvátní pracovní místo.

Cílem pilotního odzkoušení PRP bylo v období od října 2005 do února 2006 na třech zúčastněných úřadech práce krátkodobě zaměstnat alespoň 100 nezaměstnaných na 2000 hodin. Vzhledem ke značnému zájmu ze strany zaměstnavatelů i nezaměstnaných byl tento cíl splněn již o měsíc a půl dříve. Význam dosažených úspěchů je o to větší, že se jednalo především o dlouhodobě nezaměstnané.